Osynlig med närvarande.

 

Lek med tanken att du lever i en ständig relation med dig själv – en relation som är osynlig men ständigt närvarande. Du kan ha en bra dag eller vara stressad och otålig. Du kan ha vaknat på fel sida eller känna att du har flyt. Tänk dig att hur du än mår, är det resultatet av hur den här relationen är för tillfället.

Vi kallar det för olika mentala tillstånd. En del befinner sig i tillfredsställande och effektiva mentala tillstånd nästan alltid. Andra ytterst sällan, och bara om allting omkring stämmer. Hur kommer det sig?

Vi vänjer oss vid våra mentala tillstånd. De är så bekanta och självklara att vi sällan ifrågasätter dem. Även om vi har flera olika som vi växlar mellan. De tillhör vår identitet. Sån är jag. ”Har alltid ställt höga krav på mig själv” eller ”Jag är min egen största kritiker”. Ofta hittar vi en förklaring i omvärlden. ”Den här eländiga snön får mig på dåligt humör”.

Tänk om det är så, att hur vi mår, vilket mentalt tillstånd vi befinner oss i, inte beror så mycket på vad som händer oss utan mer på hur vi har det tillsammans med oss själva. Hur vår relation är.

Relationen till dig själv påminner ganska mycket om ett gammalt äktenskap, där parterna är så vana vid varandra att man inte längre reflekterar över vad det är man egentligen säger till varandra. ”Tonen är rå men hjärtlig”. Fast den egentligen sårar.

Jag har funnit den här jämförelsen hjälpsam. Den gör att det möjligt att utveckla mig själv med hjälp av den kunskap jag redan har kring mina relationer med andra. Jag vet att det är viktigt att lyssna. Jag vet att det är förödande för relationer att döma. Men här finns mer att lära. Vem i mig ska jag lyssna till? Och vem är han i mig som dömer mig? Och varför gör han det?

Föreställ dig en relation där ingen någonsin dömer den andre. Där det inte förkommer varken våld eller hårda ord. Där man säger ”ja” till varandra varje ny dag och inte tar varandra för givet. Vad känner du inför en sådan relation? Kan du föreställa dig den?

Tänk nu på hur det skulle vara att ha en sådan relation till dig själv. Att veta att vad som än händer dömer du dig inte. Oavsett om du toppresterat eller gjort bort dig totalt. Vad känner du inför det? Kan du föreställa dig hur det skulle vara?

 

 

SELF – Lindblom Consultings The Human Elment fördjupning

 

Programmet SELF är skapat för dig som gått ett The Human Element program och som vill utveckla och förbättra din relation med dig själv.

Under fem dagar får du verkligen möta dig själv. Genom övningar och samtal tydliggörs interaktionen mellan dig och dig själv, dvs de olika sidor du har inom dig. Vi arbetar bl a med intuitiv teckning, rollspel, DMA-analys (defensive movement analysis) och visualiseringar. Allt för att synliggöra relationen till dig själv. Synliggörandet har som effekt att mycket av det inre våld – skuld, skam och dömande – känslor vi alla i olika grad har, minskar avsevärt. Eller helt upphör.

Share This