En film om ett telefonsamtal som förändrade livet för en 17-årig kille som led av psykisk ohälsa. Utan hopp om att något eller någon skulle kunna hjälpa honom gick han med på ett telefonsamtal med mig. Det blev ett häpnadsväckande samtal som jag har velat berätta om ända sedan det ägde rum i november 2018. Samtalet visar hur dåligt man kan må inuti sig själv fast allt verkar så normalt på utsidan. Det visar också vilken häpnadsväckande förändring som är möjlig när väl hjärnan accepterar att det är skillnad mellan olika slags tankar och olika slags känslor. Vissa tankar och känslor, särskilt de självkritiska och självföraktande tankarna och känslorna behöver vi sätta gränser för. De representerar inte ”mig” i någon djupare mening. Varför de finns i våra huvuden i en lång historia. Det viktiga är att vi bestämmer oss vem som är ”jag” och skapar oss en egen bild av vem eller vad det är som vill göra oss illa. Nu är berättelsen äntligen här i form av en film där vi möts för första gången ansikte mot ansikte och tillsammans rekonstruerar vårt samtal.

Share This