Plats: Lindblom Consulting AB, Fiskarevägen 6, Abbekås (nere vid hamnen)

Datum: 17 januari 2020

Tid: 09.00 – 16.00

Kostnad: 1 200 SEK exkl moms (kostandsfritt för dig som vill prova på, och inte har gått kursen)

Sista anmälningsdag: 20 december 2019

Innehåll

  • Frukost med incheckning
  • Sanning – öppenhet: Övningar, samtal, feedback
  • Egna val: Visualisering och kartläggning då-nu-framåt
  • Lunch
  • Icke-verbala övningar och visualisering
  • Röd & grön zon: Övningar, samtal och rollspel
  • Spännande möten med andra som gått The Human Element

Syfte

Uppföljningsdagen syftar till att ge dig som gått The Human Element möjlighet att återknyta till upplevelserna och lärdomarna från veckan och få en varm knuff framåt i din personliga utveckling. För dig som inte gått The Human Element blir dagen en möjlighet att kostnadsfritt känna på vad kursen handlar om.

Handledare: Måns Lindblom

Share This