Vecka 35 2020

The Human Element på Mossbylund

SELF II

 

Plats: Mossbylunds konferensgård, Skåne

Datum: 24 – 28 augusti 2020

Start: Måndag 09.00

Slut: Fredag 15.00

Kurskostnad: 19 000 SEK exkl moms

Kost & logi: 9 500 SEK exkl moms

Handledare: Måns Lindblom

 

Mer om kursen

SELF II bygger på samma upplevelse- och erfarenhetsbaserade metodik som The Human Element och SELF, med korta teoripass, visualiseringar, icke-verbala övningar, walk’n talk, rollspel, kollage och olika former av samtal.

 

Initiativ

Flera av mina SELF deltagare har de senaste åren efterfrågat en fortsättning på kursen. Det har nästan blivit ett skämt: När kommer SELF II? Men det har inte varit på skämt, önskemålet har varit på allvar och behovet av att få fortsätta en värdefull utvecklingsprocesss har varit på riktigt. Här kommer äntligen SELF II.

 

Innehåll

The Human Element bygger på FIRO och den forskning som Will Schutz genomförde på team under Koreakriget samt på de tankar och erfarenheter han och hans kollegor gjorde under åren vid utvecklingscentret Esalen. SELF utgår från begrepp och metaforer som varit betydelsefulla för mig, de mest centrala inspirerade av Judy Bell. Jag har i dag haft förmånen att följa ett sjuttiotal deltagare på deras SELF-resa. Vid sidan av mina egna erfarenheter har deltagarna givit mig värdefull kunskap om hur verktygen, och vi människor, tycks fungera. Vad ska då SELF II handla om? Utgångspunkten har varit:

  • Om mina förrädare inte längre styr mig i så hög grad, vad vill jag då göra och vem vill jag vara?
  • Om min ängel får bestämma ännu mer i mitt liv, vad väljer jag då att göra och vem väljer jag att vara?
  • Vad händer i min inre dynamik när jag följer mina drömmar? Hur ser min utvecklingstakt ut när den fungerar som bäst för mig?

Innehållet fokuserar inte så mycket på de hinder förrädaren sätter upp för oss utan på att formulera det vi djupast inne önskar och vill. Hur gör man det?

Vi kommer utforska vad drömmar är, hur de lever i oss och hur man kan odla dem så att de växer. En del drömmar dör av undernäring, andra skräms bort av allt för konkreta planer och mål. En del drömmar är inga drömmar, bara föreställningar vi har av vad vi tror att vi önskar och vill.

SELF II tar fasta på modern hjärn- och lyckoforskning. Det finns en skillnad mellan vad vi tror gör oss lyckliga och vad som faktiskt gör oss lyckliga. Inom beteendevetenskapen talar man om ”det upplevande jaget” och ”det berättande jaget”. Det berättande jaget matar oss med historier om oss själva och världen, som inte alltid är sanna.

Vi kommer under veckan utforska vad i vårt liv som verkligen har substans och vad som kanske inte har det. Allra mest kommer SELF II vara ett ställe där vi kan mötas och dela erfarenheter, frågor, farhågor och drömmar.

Den viktigaste faktorn för min utveckling och växande har varit mötet med andra människor. Det är när vi på djupet knyter an till andra som vi vågar släppa taget om gamla föreställningar, att balansera en stund på möjligheter vi överväger, utan att omedelbart behöva leverera något svar eller resultat.

Under SELF-veckan gjorde vi förrädarplanscher. Under SELF II kommer vi göra ängelplanscher. Många ängelplanscher. Kanske kommer vi överraska oss själva med bilder, budskap och drömmar vi inte riktigt kände till.

Vi kommer låta oss inspireras av varandras exempel. Var och en av oss kommer ges tillfälle att på det sätt vi själva väljer förmedla något ur vårt liv som faktiskt utgör en förebild för andra. Utöver att fungera som inspiration för andra blir det ett tillfälle att bekanta sig med insikten att vi är förebilder. Här är ett känt citat från Nelson Mandela på sin plats:

”Vad vi fruktar mest är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vara omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer mest. Att spela obetydlig förbättrar inte världen. Det finns inget upplyst med att förminska sig för att andra inte ska känna sig osäkra. När vi låter vårt eget ljus lysa, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.”

SELF II innehåller fysiska moment, just för att vi är fysiska varelser. Vi bejakar kroppen, rörelse och sinnlighet och delar erfarenheter från vår fysiska utvecklingsresa. Genom vandring, bad och yoga eller yogaliknande övningar lyssnar vi till vad våra kroppar tycker om och önskar.

Ett annat nytt moment är närvaro i tystnad. Genom olika tysta övningar utforskar vi vad som händer när tanke- och samtalsbruset lägger sig.

Jag har inte skapat en kurs som syftar till att sätta upp en mängd ambitiösa mål vars aktiviteter läggs till den redan fyllda aktivitetslistan i vardagen. Kursen är snarare ett tillfälle att rensa i listan. Jag tror på kraften i att formulera och uttala sina drömmar. Min erfarenhet är att genom att göra det mobiliserar vi våra resurser att styra åt det hållet. Omedvetet gör vi små och stora val som för oss åt det håll vi djupast önskar.

Share This