Filmer

Doktorn – en film om psykisk ohälsa

Väldigt många ungdomar lider av psykisk ohälsa. Eerics berättelse visar hur dåligt man kan må utan att det syns på utsidan. Men det finns hopp. Här berättar vi om det samtal vi hade, som kom att förändra livet.

Filmer

Johan – en film om val

Johan berättar om sin resa från en akut amputation av det ena benet till ett medvetet val att amputera det andra - en resa från jobb, jobb, jobb till passion, medvetenhet och lycka.

Johan - en film om val
Filmer

Del 1 om ledningsgruppen – Vad är vi till för?

Här utforskar vi vad en ledningsgrupp är till för? Hundra procent gemensamt ansvar eller rådgivande forum för chefen? Driva sin enhets frågor eller brinna för helheten? Hur tar man ansvar för helheten när man har sitt hjärta i den egna verksamheten?

The Human Element | Krysset för ledningsgrupper
Filmer

Del 2 om ledningsgruppen – Hur ska vi arbeta?

Om att ha tydliga arbetsprocesser såsom årshjul, hur agendan skapas, hur olika slags frågor bereds och hanteras och hur gruppen fattar beslut. Också om hur man skapar ett effektivt samspel i ledningsgruppen.

The Human Element | Hur ska ledningsgruppen arbeta?
Filmer

Del 3 om ledningsgruppen – Om tillit och öppenhet

En ledningsgrupp med hög tillit kan göra sådant en grupp med lägre tillit inte kan, t ex att fatta svåra beslut, flexibelt ställa om och flytta resurser, vara kreativa och innovativa. Men hur skapas tillit? I hög grad genom öppenhet. Vi utforskar här hur det kan gå till.

Lindblom Consulting | Ledningsgrupper
Filmer

Vad är The Human Element?

Vad The Human Element är för någonting? En kurs, en ledarskapsfilosofi, en verktygslåda, en teori, en milstolpe i livet.

The Human Element | Formulär Element-B
Share This