Lindblom media 

 

Här hittar du samtliga artiklar, poddar, filmer, visualiseringar och boktips

Artiklar
Barn som säger stopp
Personlig integritet

Personlig integritet

Förmågan att sätta gränser och upprätthålla vår integritet är oerhört viktig. Men det är svårt. Grunden till att sätta gränser ligger i vår ilska. I den aggressiva dimensionen av våra känslor finns den kraft vi behöver för att kunna vara tydliga och säga nej.

Artiklar
The Human Element | Att växa
Långtidseffekter

Långtidseffekter

Vad ser vi att The Human Element betyder på längre sikt? Efter att alla övningar och aktiviteter fallit i glömska, efter fem eller tio år, finns ändå vissa fundament kvar - vanligast i upplevelsen av och medvetenheten om att vi alltid ha ett val.

Artiklar
Folksamling med högafflar
Faktaresistens

Faktaresistens

När vi mer än någonsin har tillgång till fakta, väljer många att blunda för den. När man lyssnar till hur Trumps väljare resonerar är frånvaron av kritiskt tänkande det mest slående för mig. Hur blir det på det sättet? Och hur bemöter man någon som är faktaresistent?

Filmer

Podradio

Visualiseringar

Boktips

Boktips
Förtroendefullt samarbete

Förtroendefullt samarbete

Förmågan att bygga långsiktiga relationer är både en nödvändighet och en framgångsfaktor. Boken hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och att utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter.

Share This