Ledningsgruppen

Ett utvecklingsprogram för ledningsgruppen skapar ökad samsyn och tillit. Gruppen får ett gemensamt språk att adressera frågor kring samarbete, makt och inflytande, roller, fördelning av resurser och ledarskap.

Få ut mer av din ledningsgrupp!

Ett utvecklingsprogram för ledningsgruppen skapar ökad samsyn och tillit. Gruppen får ett gemensamt språk att adressera frågor kring samarbete, makt och inflytande, roller, fördelning av resurser och ledarskap.

En utvecklingsprocess

Programmet bygger på metodiken från The Human Element®. Syftet med detta är att skapa en fördjupad förståelse för relationerna i gruppen och för ledningsgruppens uppdrag.

Utformning

Totalt 8 – 12 månader

Ledningsgruppen får

  • Fördjupad samsyn kring ledningsgruppens uppdrag
  • Effektiva arbetsmetoder
  • Fördjupade relationer och ökad tillit
  • Metoder för strategiskt beslutsfattande
  • Verktyg för att hantera konflikt och intressemotsättningar
Share This