The Human Element

är ett 5 + 1 dagars program för personlig utveckling och utveckling av ledarskapet. Det erbjuder kraftfulla verktyg och insikter som ger individen handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar målmedvetna och framgångsrika ledare.

The Human Element

Programmet är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz och bygger på FIRO-teorin skapad av samme man (FIRO – Fundamental Interpersonal Relation Orientation).

Du får

  • Insikt i hur ditt beteende, dina känslor och din självuppfattning påverkar dig och ditt liv
  • Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra
  • Ökad självinsikt och självkänsla vilket både ökar din handlingskraft och harmoni
  • Ett unikt nätverk av personer från olika företag som du delat din THE-vecka med
  • Personlig uppföljning tillsammans med din grupp 4 – 6 veckor efter genomförd kurs

Deltagarnas egna upplevelser

Reaktioner och erfarenheter utgör grunden för programmets pedagogik. Verklig utveckling och förändring sker när det nya integreras i den personliga erfarenheten. Tempot är intensivt, men med rika tillfällen till reflektion i både större och mindre grupper. Aktiviteterna sker både dagtid och kvällstid.

Metodik

– Korta teoriavsnitt • Självskattningsinstrument • Visualiseringsövningar • Icke-verbala övningar • Feedback • Gruppövningar • Reflektion och diskussion

Deltagare

– De öppna programmen vänder sig till chefer och ledare men även andra som vill utveckla sig själv, förbättra sina relationer och få en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling. Programmet är väl lämpat för utveckling av befintliga grupper t ex ledningsgrupper. Deltagarantalet är max 12 personer.

Vad är The Human Element

Vad säger deltagarna?

Handledare

Alltid två erfarna The Human Element handledare med
Måns Lindblom, leg psykolog, lic THE-handledare, som huvudhandledare.

Pris

20.500 SEK exkl moms. Kostnad för kost & logi tillkommer,
se resp kurstillfälle i kalendariumet.

Alla tillgängliga kurser

The Human Element

v47 (22 – 26 nov 2021)
Mossbylund, Skåne
Sista anmälningsdag: 21 okt 2021

The Human Element

v43 (25 – 29 okt 2021)
Smådalarö Gård
Sista anmälningsdag: 23 sept 2021

The Human Element

v39 (27 sept – 1 okt 2021)
Mossbylund, Skåne
Sista anmälningsdag: 26 aug 2021

The Human Element

v17 (26 – 30 apr 2021)
Mossbylund, Skåne
Sista anmälningsdag: 25 mars 2021

The Human Element

v11 (15 – 19 mars 2021)
Smådalarö Gård, Stockholm
Sista anmälningsdag: 11 feb 2021

The Human Element

v47 (16 – 20 nov)
Mossbylund, Skåne
Sista anmälningsdag: 15 okt 2020

The Human Element

v43 (19 – 23 okt 2020)
Smådalarö Gård, Stockholm
Sista anmälningsdag: 17 sept 2020

Share This