Jag uppskattar mycket att du tar dig tid och fyller i.

Du är anonym. Vill du att jag ska veta vem som svarat, skriv ditt namn i fältet sist i formuläret.

Dagens datum är 15 maj, 2021

Välj den kurs du gått


Hur upplevde du hemsidan www.lindblomconsulting.se?

0 Mycket dålig - 9 Mycket bra


Hur upplevde du kontakten
(info, bemötande mm) med Lindblom inför kursen?


0 Mycket dålig - 9 Mycket bra


Hur upplevde du Måns som handledare?

0 Mycket dålig - 9 Mycket bra


Hur upplevde du Alla som handledare?

0 Mycket dålig - 9 Mycket bra


Vad tyckte du om kursen?

0 Mycket dålig - 9 Mycket bra


Vad tyckte du om konferensstället?

0 Mycket dålig - 9 Mycket bra


Vad är ditt helhetsintryck - hur givande var den här kursen för dig?

0 Gav mig ingenting - 9 Mycket givande


Annat du vill förmedla här:

Tack för dina svar!

Du kan välja att vara anonym. Om inte kan du fylla i ditt namn i fältet nedan

Namn
E-post