The Human Element® i bilder

Bilderna är tagna 2009 – inte under ett skarpt The Human Element program, men med deltagare som samtliga gått ett program. Bilderna visar några av de olika aktiviteter som ett The Human Element program innehåller: Feeback, korta teoripass, visualiseringar, självskattningsformulär, icke-verbala övningar, samtal och reflektion.

Med tillåtelse från (och tack till) personerna på bild

Fotograf (tack): Stefan Landenberg

Share This