Kursanmälan

Kursavgift

 • Kursavgiften finns på informationssidan för respektive kurs.
 • 50% av kursavgiften faktureras vid anmälan.
 • Betalning ger garanterad plats. Resterande kursavgift faktureras efter genomförd kurs.
 • Lindblom Consulting fakturerar kostnad för kost & logi tillsammans med slutfakturan.
 • Kostnaden för kost & logi framgår i informationen för respektive kurs
 • Fakturering: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Avbokning

 • Tidigare än 8 veckor före kursstart: 50% av kursavgiften debiteras.
 • Senare än 8 veckor före kursstart: Hela kursavgiften debiteras.
 • Senare än 30 dagar före kursstart: Hela kursavgiften samt kostnad för kost & logi debiteras.

Ombokning

 • Eventuell ombokning till annat kurstillfälle godtas endast i mån av plats till kurstillfälle inom 9 månader från ombokningstillfället.
 • Kostnad för kost & logi debiteras för avbokat kurstillfälle även vid ombokning då denna sker senare än 30 dagar före kursstart.

Varför debiterar vi för kost & logi vid av- eller ombokning senare än 30 dagar före kursstart?

Det beror på att konferensställena tillämpnar allmänna regler för avbokningar vilket innebär att de debiterar oss för avbokningar senare än 30 dagar före bokat datum.

Share This