Ett äkta möte

 

I mötet med andra människor är det närvaron som lämnar djupast intryck. Den är tillräckligt ovanlig för att tydligt märkas när den är där. Närvaron. Gåtfull till sin natur skapar den förutsättning för det oväntade, det oförutsägbara; för ett äkta möte.

För mig betyder mötet med en närvarande människa att jag blir klarare och tydligare i mig själv. Jag blir också berörd över att se vad min närvaro gör med andra människor. Jag tycker det är skönt att vara närvarande. Så har det inte alltid varit. Tidigare har den varit svår, flyktig, ovillig att stanna hos mig.

Närvaro är ett naturligt tillstånd; inget vi behöver lära oss eller träna på. Men kanske har vi genom livet lärt oss sätt att undvika närvaro. Det finns skäl till det. Det finns en logik; vinster med att undvika närvaro. Det kan vara smärtsamt att notera att nuet inte är lustfyllt, att finna att jag inte gillar den jag möter när jag är närvarande – mig själv.

Närvaro är effektivt. I synnerhet om man är ledare, eller arbetar med människor på andra sätt. Kontakten som närvaron skapar är själva kanalen som det jag vill förmedla – eller ta in – passerar genom. Som ett bredband. Ju bättre kontakt, större närvaro, desto mer information går in – större bandbredd. Skillnaden mellan ett äkta möte och två människors frånvarande sammankomst är enorm.

Om du önskar vara mer närvarande så handlar det nog snarare om att sluta göra saker än att börja.

 

 

Tips för att öka din närvaro:

 

Acceptera att du inte alltid är närvarande, sluta låtsas och hitta dig själv där du är.

▪ Låt intrycken sjunka in – det som sägs och det du ser. Närvaro är en process som behöver tid.

▪ Identifiera känslan av förundran, den stilla nyfikenheten som kommer av att inte veta. Sluta vara smart!

Fira frukterna av din närvaro och dina äkta möten med andra människor. Låt ditt belöningssystem leda dig mot oftare och ännu mer närvaro.

Utforska dina vinster med att inte vara närvarande, med nyfikenhet och sluta döma dig.

Share This