Faktaresistens

Faktaresistens

  Donald Trump, Vladimir Putin, Marine Le Pen, Victor Orbán, Rodrigo Duterte, Jimmy Åkesson, Jair Bolsonaro – vad har de gemensamt? Trots visa skillnader i politik tycks de ha något slags värdegemenskap. De attraherar stora skaror människor med sitt budskap...